Login
Main menu

รณรงค์ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพื่อ…

27-06-2561 Hits:184 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก จัดทำโครงการ "รณรงค์ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพื่อเพิ่มออกซิเจน จังหวัดกำแพงเพชร" นำโดย คณะผู้บริหาร

Read more

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุ…

06-03-2560 Hits:260 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.วังตะแบก ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560 ณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

Read more

คลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม

27-11-2558 Hits:166 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

โครงการ "คลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม" สนับสนุนโดยบริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ปีงบประมาณ 2558 เขตพื้นที่ตำบลวังตะแบก สถานที่ดำเนินโครงการ หมู่ 3 บ้านห้วยน้ำใส ผู้ประสานงาน นายกประสิทธิ์ นาคเมฆ

Read more

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16

28-03-2558 Hits:153 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ทางหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอพรานกระต่าย ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน เสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และเกิดการร่วมมือในการทำงานร่วมกันต่อไป

Read more

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

05-01-2562 Hits:75 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีการชำระภาษีของ อบต.วังตะแบก    องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย โดยท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 0-5574-1858 ต่อ 12 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว ฟาร์มสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท หอพัก บ่อนไก่ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมกันกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ อัตราภาษี:...

Read more

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการ…

05-10-2561 Hits:226 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบท้ายประกาศ

Read more

เข้ารับมอบโล่สำหรับหน่วยงาน…

17-08-2561 Hits:193 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก นำโดย นายทองแดง มุกดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก เข้ารับมอบโล่สำหรับหน่วยงานที่ให้

Read more

รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

25-06-2561 Hits:163 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

Read more

เชิญชวนร่วมกันบริจาคมือถือเ…

25-06-2561 Hits:274 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

เชิญชวนผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ ประชาชนตำบลวังตะแบก พนักงานทุกท่าน ร่วมกันบริจาคมือถือเก่า/พัง ทุกรุ่น เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

Read more

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านหนองแขม หมู่ที่ 8

23-01-2562 Hits:32 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง งานประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กพ.ถ 71–008 บ้านวัง…

15-01-2562 Hits:36 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง งานประชาสัมพันธ์

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทาง…

19-12-2561 Hits:139 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง งานประชาสัมพันธ์

โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังตามสภาพความเสียหาย จำนวน 12 เ…

20-09-2561 Hits:148 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง งานประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ…

14-09-2561 Hits:179 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ไม่พบฟีด

กระทู้ล่าสุด

  • ไม่มีกระทู้แสดง