Login
Main menu
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (5)

เข้ารับมอบโล่สำหรับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก นำโดย นายทองแดง มุกดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก เข้ารับมอบโล่สำหรับหน่วยงานที่ให้

Read more...

รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

Read more...

เชิญชวนร่วมกันบริจาคมือถือเก่า/พัง ทุกรุ่น เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

เชิญชวนผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ ประชาชนตำบลวังตะแบก พนักงานทุกท่าน ร่วมกันบริจาคมือถือเก่า/พัง ทุกรุ่น เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

Read more...
Subscribe to this RSS feed