Login
Main menu

ประชุมสภา อบต.วังตะแบก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2561

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2561 โดยมีท่านผู้นำหมู่บ้านร่วมรับฟังการประชุม

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสภา อบต.วังตะแบก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2561