Login
Main menu

เข้ารับมอบโล่สำหรับหน่วยงาน…

17-08-2561 Hits:2 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก นำโดย นายทองแดง มุกดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก เข้ารับมอบโล่สำหรับหน่วยงานที่ให้

Read more

รณรงค์ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น …

27-06-2561 Hits:17 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก จัดทำโครงการ "รณรงค์ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพื่อเพิ่มออกซิเจน จังหวัดกำแพงเพชร" นำโดย คณะผู้บริหาร

Read more

ประชุมสภา อบต.วังตะแบก สมัย…

27-06-2561 Hits:23 การประชุมสภา อบต. งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2561 โดยมีท่านผู้นำหมู่บ้านร่วมรับฟังการประชุม

Read more

รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

25-06-2561 Hits:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

Read more

เชิญชวนร่วมกันบริจาคมือถือเ…

25-06-2561 Hits:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

เชิญชวนผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ ประชาชนตำบลวังตะแบก พนักงานทุกท่าน ร่วมกันบริจาคมือถือเก่า/พัง ทุกรุ่น เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

Read more

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิ…

06-03-2560 Hits:9 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.วังตะแบก ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560 ณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

Read more

คลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อ…

27-11-2558 Hits:12 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

โครงการ "คลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม" สนับสนุนโดยบริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ปีงบประมาณ 2558 เขตพื้นที่ตำบลวังตะแบก สถานที่ดำเนินโครงการ หมู่ 3 บ้านห้วยน้ำใส ผู้ประสานงาน นายกประสิทธิ์ นาคเมฆ

Read more

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งท…

28-03-2558 Hits:9 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ทางหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอพรานกระต่าย ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน เสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และเกิดการร่วมมือในการทำงานร่วมกันต่อไป

Read more

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้องเครื่องยนต์แ…

24-07-2561 Hits:7 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้องเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

24-07-2561 Hits:8 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วหลังอาคารและโครงการก…

18-07-2561 Hits:7 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วหลังอาคารและโครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเปลี่ยนอะไหล่รถจัก…

13-07-2561 Hits:7 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ YAMAHA ทะเบียน กลท.12 กำแพงเพชร หมายเลขครุภัณฑ์ 009-48-0001 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

04-07-2561 Hits:7 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

04-07-2561 Hits:10 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม

04-07-2561 Hits:8 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก

02-07-2561 Hits:6 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน

02-07-2561 Hits:7 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 41 ชุด และโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหาร จำนวน 7 ชุด ของ ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเครื่องชั่งน้ำหนัก

26-06-2561 Hits:8 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเครื่องชั่งน้ำหนัก เพื่อออกใบรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more